Literatura

Grimal Nicolas
Dzieje starożytnego Egiptu
Przełożył Adam Łukazewicz
Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 2004 r.
Tytuł oryginału francuskiego
"HISTOIRE DE L'EGYPTE ANCIENNE"
Librairie Arthème Fayard 1988